Privacyverklaring (AVG)

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring van PROWEB omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

 Welke gegevens gebruiken jullie?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  Persoonsgegeven Doel
     
1.1  Website bezoekers: IP-adressen Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
1.2  Klanten die zich registreren: Naam contactpersoon (verplicht) Om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf (verplicht) Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf (verplicht) Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres (verplicht)

 

Om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de trainingen om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.
Wachtwoord (verplicht) Om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account.
Telefoonnummer (niet verplicht)

 

Om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
1.3  Gegevens die worden gegenereerd via de website: Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): Om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.
  Factuurgegevens Bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
1.4  Andere gegevens Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere
personen, waaronder via ons sociale media
accounts:
Om met u te corresponderen.

 

 

 1. Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn uw gegevens door te geven aan anderen:

 

2.1  Leveranciers (waaronder "bewerkers") Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van uw en onze website. De hostingprovider host uw gegevens in Nederland of Duitsland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
2.2  Accountant/boekhouder De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
2.3  Juridisch adviseurs Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw
gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
2.4  Overheidsinstanties Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw
gegevens doorgeven aan Overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 

 1. Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de eer?
  • Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland en of Duitsland.

 

 1. Plaatsen jullie cookies?
  • Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

 

 1. Wat zijn mijn rechten?
  • U heeft op grond van Nederlandse en Europese wetgeving recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd recht van bezwaar.

 

 • Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

 

 1. Wat als u vragen of klachten heeft?
  • Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

 

 1. Kan deze privacyverklaring veranderen?
  • Deze privacyverklaring is van PROWEB. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 14 mei 2018 te Apeldoorn.

Namens PROWEB,
Milan de Keijzer.

 

 

 

 

PROWEB is een handelsnaam van Nootzaak Muziek.
Nootzaak Muziek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08132559.

Scroll naar top
Malcare WordPress Security