Gebruik van deze site

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud
De informatie die door PROWEB wordt verstrekt op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PROWEB kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. PROWEB en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. PROWEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door PROWEB zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van PROWEB.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van PROWEB omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een statistiekenmeter die bijhoudt hoe gebruikers de site gebruiken. Uw sitegebruik wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij u er zelf voor kiest het gebruik van cookies door uw browser te weigeren. De opgeslagen gegevens gebruiken we nooit om individuele personen te herleiden.

Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank in Zutphen.

Scroll naar top
Malcare WordPress Security